Polityka antyspamowa - ViPower.pl

Szybki kontakt

Używamy

 • ViPower - serwery VPS
 • ViPower - serwery VPS
 • ViPower - serwery VPS
 • ViPower - serwery VPS
 • ViPower - serwery VPS
 • ViPower - serwery VPS
 • ViPower - serwery VPS
 • ViPower - serwery VPS
 • ViPower - serwery VPS
 • ViPower - serwery VPS
 • ViPower - serwery VPS
 • ViPower - serwery VPS
 • ViPower - serwery VPS
 • ViPower - serwery VPS
 • ViPower - serwery VPS

Polityka Antyspamowa

Polityka Antyspamowa - ViPower.plSPAM - określany również 'UCE' unsolicited commercial email (niezamawiany komercyjny email) lub 'UBE' unsolicited bulk email (niezamawiany wielokrotny email) - to takie informacje lub przesyłki, których odbiorca sobie nie zażyczył ani wcześniej na nie się nie zgodził. Najczęściej do niczego mu niepotrzebne, powodujące nieekonomiczne wykorzystanie użytych do przesyłki zasobów, często wywołujące irytację. Spam powstał w latach '80 wraz z rozwojem Internetu, obecnie jest już poważnym problemem komunikacyjnym i finansowym nie tylko Internetu, ale ogólnie społeczeństwa informacyjnego.

Definicja SPAMu - Elektroniczna wiadomość jest spamem, JEŻELI
(1) treść i kontekst wiadomości są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców,
ORAZ
(2) jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze odwoływalnej zgody na otrzymanie tej wiadomości,
ORAZ
(3) treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania.

(Cytat zaczerpnięty z nospam-pl.net)

Ochrona antyspamowa w ViPower.pl:
-konta pocztowe filtrowane są zaawansowanym systemem antyspamowym, automatycznie rozpoznającym niechcianą pocztę.

Kryteria rozpoznawania niechcianej poczty (spamu):
-adres e-mail nadawcy (Blokowane są adresy e-mail znajdujące się na naszych blacklistach*)
-źródło pochodzenia wiadomości (połączenia nawiązywane z serwerów znajdujących się na liście RBL są automatycznie odrzucanie)

Ochrona z poziomu użytkownika:
-każdy użytkownik ma możliwość tworzenia swoich „whitelist**” oraz „blacklist*”.

Legenda:
**whitelist- lista zawierające autoryzowane adresy e-mail.
*blacklist- lista zawierająca odrzucane adresy e-mail.

Politykę Antyspamową można pobrać w wersji pdf pod linkiem: Polityka Antyspamowa